บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ ( 1966 ) จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตเบเกอรี่และภัตตาคาร ที่มีชื่อเสียงมา นานกว่า 58 ปี มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อรองรับการขยายงานในฝ่ายต่างๆ ดังนี้